OTK KART GROUP S.r.l.
Via dei Soprini, 16
25080 - Prevalle (BS) - Italy

Per informazioni

Tel. +39 030 6804601
E-mail info@lnracingkart.com